Lennart - lennartdelin

Utställning 2018

Vinjett-Edit

Jag är född i Gävle, men bor och har min verkstad sedan många år i Johannesdal vid Mälaren i Stockholm. Jag började tidigt arbeta i trä och när det var dags att välja yrke valde jag mellan bl. a. möbelsnickare och kemiingenjör. Efter litet övervägande insåg jag att jag alltid kan arbeta i trä som hobby, men knappast tvärtom. Jag läste därför kemi på KTH och har sedan arbetat som konsult inom massa och pappersindustrin. Att arbeta i trä är något som jag huvudsakligen lärt mig själv genom böcker och på senare tid videofilmer. En stor inspiration var även att som 14-åring få praktisera några veckor hos den berömde Johnny Mattsson i Gävle.

Nu har jag som deltidspensionär mer tid över för att arbeta i trä med kanske fokus på träsvarvning, men det har även blivit en hel del skrin på senare tid och jag har gjort huvuddelen av våra möbler hemma.

Att trä har en särskild ”själ” var något som jag insåg när jag råkade på en fantastisk utställning av George Nakashima på American Craft Museum i New York, där jag också köpte hans bok ”The soul of a tree”, som har inspirerat mig sedan dess.

Träet jag väljer är ofta svampangripet eller kvistigt trä och träslag som inte finns att köpa. Sådant trä har en mycket mer fascinerande teckning än det rakvuxna industrivirket. Ett sådant virkesval gör dessutom varje skål unik, eftersom träets utseende till stor del styr skålens form.

Svarvningen gör jag nästan alltid i rått trä. Det går inte att torka trä i grova dimensioner och träet är dessutom mycket lättare att bearbeta när det är rått. Skålarna svarvas antingen färdiga direkt eller också grovsvarvar jag dem först, och sedan när de torkat gör jag den slutliga svarvningen och putsen. Svarvar man dem färdiga direkt är slår de sig när de torkar, särskilt om de är tunna och med vresigt trä.

Köpa någonting. Många av de avbildade föremålen är till salu, dock ej visade möbler. Om du vill köpa något så kontakta mig.

Rötat trä (spalted på engelska) är trä som börjat brytas ned av svampar, oftast olika tickor. De svarta linjerna uppstår som skiljeytor mellan olika svampar. Det är mycket svårt att själv styra svamparnas inverkan och det trä jag arbetar med är bara naturens egen variation. Vill du läsa mer om rötat trä rekommenderar jag http://www.northernspalting.com

Rökt ek är ek som behandlats med ammoniakångor, som reagerar med garvsyran i eken och ger den mörka färgen. Ammoniaken tränger in flera millimeter i träet, så det är ingen färg som ligger på ytan.

Rostig lönn har inte rostat, utan jag har genom en kemisk process fällt ut rost på ytan.

Ytbehandlingen är i de flesta fall torkande olja eller vattenbaserad akryllack. I vissa fall som t. ex. inuti skrin använder jag schellack. Avsikten är att på bästa sätt lyfta fram träets utseende och inte i första hand skydda träet. De flesta föremålen är därför känsliga för fukt och jag rekommenderar att de dammas av torrt och i varje fall inte utsätts för väta under någon längre tid.


English

I live since many years in Stockholm Sweden. I started working with wood very early in my life and when it was time to decide what education and profession to choose I considered among other things furniture maker and chemical engineer. I however realised that I could always have woodworking as a hobby if I were a chemical engineer. The opposite did not seem to be a viable approach. I therefore studied chemical engineering at the Royal Institute of Technology, KTH in Stockholm Sweden. I have since worked as a senior consultant in the pulping industry specialising in process technology and millwide balances.

I am now semi-retired and have more time to spend on woodworking, with perhaps the main focus on woodturning. I have also made most of our furniture and lately quite a lot of boxes. Wood has a special "soul" for me, something that I  realised when I stumbled upon a magnificent exhibition of George Nakashima in American Craft Museum in New York in 1989. That was also when I bought his book "The soul of a tree", which have inspired me ever since.Utställning 2018

Utställning 2015